03.01.2022

Product design: proces tworzenia produktu od A do Z

Proces product design - jak to działa?

Product design to bardzo szerokie pojęcie. W końcu product designer odpowiada nie tylko za to, co widzi ostateczny użytkownik, ale i całe zaplecze IT danego rozwiązania. W jego rękach leży service design (projektowanie usług), czy user experience design (projektowanie doświadczeń użytkowników). Jak wygląda tworzenie produktu od A do Z? Zobacz, jak przebiega proces product design w naszym software house – Develtio.

1. Analiza rynku i konkurencji

To pierwszy krok w procesie product design. Przy mapowaniu konkurencji pamiętaj, że to nie zawsze “inny, ale prawie identyczny system”. Przykładowo, konkurencją dla systemu księgowego jest… zwykły Excel. Dokładna analiza pozwala na wskazanie głównych przedstawicieli branży i bezpośredniej konkurencji. Po ustaleniu konkurentów należy określić kryteria rynkowe, które są istotne z punktu widzenia założeń biznesowych powstającego produktu. Zespół analityków może też przeprowadzić dodatkowe, szczegółowe rozeznanie branży i konkurentów, w tym:

  • Analizę popytu wraz z prognozami rozwoju rynku
  • Określenie czynników sprzyjających i przeszkadzających rozwojowi rynku oraz analizę 5 sił Portera i SWOT
  • Analizę ścieżek komercjalizacji
  • Analizę ryzyka
  • Zestawienie konkurencyjnych rozwiązań UX/UI

2. Business Model Canvas w procesie product design

Pamiętaj – produkt bez dobrego modelu biznesowego to nie produkt. Dzięki szablonowi modelu biznesowego (ang. Business Model Canvas) łatwo zdefiniujesz, zaprojektujesz i zwizualizujesz idee biznesowe. Z Business Model Canvas korzystają zarówno niewielkie firmy, jak i międzynarodowe korporacje, np. Nestlé. Dlaczego to narzędzie jest tak przydatne w procesie product design? Szablon modelu biznesowego pozwala określić najważniejsze elementy związane z firmą i produktem, a opis mieści się na kartce A4. Prostota i przejrzystość to niewątpliwe zalety BMC.

Więcej o Business Model Canvas przeczytasz w naszym artykule, a tutaj pobierzesz 5 gotowych canvasów.

Business Model Canvas

3. Zaprojektowanie idealnego procesu usługowego

Wiesz już, kim jest Twoja konkurencja i masz opracowany model biznesowy. Czas na stworzenie koncepcji procesu usługowego. Określamy punkty styku z produktem i to, jak każdy konsument będzie przechodził przez proces usługowy. Możesz zapytać: czy nie za wcześnie na ten etap? Wstępne projektowanie idealnego procesu usługowego pozwoli Ci spojrzeć globalnie na procesy, żeby jak najlepiej dobrać funkcjonalne elementy, z których końcowi użytkownicy będą najbardziej zadowoleni.

Podczas projektowania procesu usługowego warto wykorzystać narzędzie Lean UX Canvas, które ułatwia identyfikację najważniejszych problemów odbiorców i pomaga wyznaczać cele produktowe. 

4. Event Storming 

Budowanie i projektowanie produktu cyfrowego to nie tylko stworzenie makiet i sprawdzenie, czy dodaliśmy wszystkie najważniejsze funkcje.

Podczas procesu product design musimy skupić się nie na wyglądzie lub rozmieszczeniu funkcji, ale przede wszystkim na akcjach i interakcjach. Każdy system może być ładny, ale czy każdy będzie funkcjonalny? Czy każdy system będzie zaspokajać potrzeby użytkowników i w odpowiednim momencie dostarczać im daną wartość? Nie. Dzieje się tak, bo często projektanci skupiają się na typowym UI/UX w kontekście danego widoku, a nie w ramach całości.

Co to jest i jak działa event storming w procesie product design?

Event Storming pozwala na przeprowadzenie analizy wszystkich kluczowych elementów aplikacji. Wyzwala i eksploruje ogromną ilość pomysłów, które dotychczas nawet nie pojawiły się w głowach. Informacje pozyskane we wcześniejszych etapach pozwalają na budowę mapy wszystkich funkcji, które mogą znaleźć się w produkcie, np. aplikacji. Następnym krokiem jest stworzenie linii akcji i reakcji, jednocześnie pamiętając o aktorach, integracjach oraz zdarzeniach generowanych przez aplikację.

Na tym etapie powstaje najwięcej wątpliwości, ale również najwięcej kluczowych tez. Na koniec wyłania się pełny obraz produktu, przedstawiony w koncepcyjny i logiczny sposób.

5. User Stories + wireframing w ramach product design

Na tym etapie UX designer przygotowuje wstępny wireframe (to prosty szkic zawierający niewiele szczegółów, pozwala lepiej zrozumieć funkcjonalności produktu) w oparciu o zgromadzone materiały. Powstają też User Stories (zwięzły opis cech i właściwości produktu z punktu widzenia użytkownika). Jeśli wszystkie poprzednie kroki wykonaliśmy dokładnie i starannie – znamy aktorów aplikacji, ich potrzeby i cele. Wiemy, też które punkty styku użytkownika z produktem są najważniejsze w procesie usługowym.

6. Koncepcja MVP (ang. Minimum Viable Product)

MVP to, mówiąc najprościej, minimalna wersja produktu, która może pojawić się na rynku, żeby zdobyć pierwszych klientów i zebrać od nich informacje na temat jego użytkowania. Na tym etapie tworzymy koncepcję produktu i jego kluczowych funkcjonalności, z których będą chcieli korzystać przyszli użytkownicy. Pamiętaj, że dopiero testy z użytkownikami dadzą Ci odpowiedź, czy Twoja koncepcja się sprawdza. 

7. Makietowanie i testy z użytkownikami

Mając określone MVP, tworzymy makiety Low-Fidelity, a następnie przygotowujemy interaktywne makiety klikalne. Na tym etapie przeprowadzamy 2-3 serie testów z realnymi użytkownikami i analizujemy ich zachowania oraz spostrzeżenia. Dzięki odpowiednim narzędziom jesteśmy w stanie określić na wczesnym etapie, które elementy nie powinny znaleźć się w MVP, a czego jeszcze brakuje użytkownikom. W zależności od złożoności MVP, dobieramy odpowiednią metodę testów (ilościowe lub jakościowe). Na tej bazie przeprowadzamy serię testów i wyciągamy wnioski.

Product design w Develtio – dlaczego warto?

Proces product design jest jednym z kluczowych elementów sukcesu produktu. Specjaliści Develtio, zanim zaczną zastanawiać się “jak to zbudować”, skupiają się na tym, jakie konkretne problemy ma rozwiązywać dany produkt i poszukują optymalnych rozwiązań dla konkretnej firmy. Nie zawsze musi być to związane z kodowaniem – tam, gdzie mamy miejsce na elastyczność, możliwość obcięcia kosztów lub przyspieszenia wdrożenia, zaproponujemy Ci gotowe komponenty. Tam, gdzie liczy się tworzenie kodu uszytego na miarę, zbudujemy najlepsze rozwiązanie.

Napisz do nas i wspólnie stwórzmy produkt, skrojony pod Twój projekt!

Podobne artykuły

Zapisz się na GreenLetter

Quisque lectus mauris, suscipit sed mauris ut, consectetur maximus ex. Nulla vitae accumsan arcu. Vivamus tempor libero a tortor sodales,